Zápis dětí do první třídy   


1. dubna 2020

od 13. 30 do 17. 30 hod. v budově školy.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a starší.

Na žádost rodičů a na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského

zařízení mohou být zapsány i mladší děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014

do 31. 12. 2014.

!! K zápisu přineste občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte !!

Více informací : www.zskostelecukrizku.webnode.cz

odkaz: zápis 2020

Náhradní termín zápisu: dle telefonické domluvy


Plán školních akcí na měsíc

                      ú n o r

3. 2. - náhradní termín plavání, 2. a 3. ročník

6., 20. a 27. 2. - plavání 2. a 3. ročník

28. 2. - soutěž v deskových hrách, všechny ročníky

            (od 10.00 hod. v rámci výuky)


Vážení rodiče,

děti dostanou lístek s údaji pro vaše přihlášení na stránky www.proskoly.cz.

Zde můžete vyplnit dotazník "Klima školy". Budeme rády, když dotazník vyplníte.

Předem děkujeme.Den otevřených dveří

Vážení,

zveme Vás srdečně na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v úterý 14. 1. 2020. Dopoledne, od 8.00 - 11.40. hod., se můžete podívat na výuku ve třídách a prohlédnout si školu, odpoledne,
od 13.00 do 16.00 hod., budeme připraveni provést vás školou a odpovědět na Vaše dotazy.

Žáci a pedagogický sbor ZŠ Kostelec u Křížků

Co tento týden bude k obědu


Plavání 2. a 3. třída

Na dopravu na plavání do Benešova jsme získali dotaci MŠMT. Nepokryje však veškeré náklady, proto budeme na třídních schůzkách 2. a 3. třídy vybírat 300 Kč - příspěvek na dopravu. Na třídních schůzkách budou podány veškeré informace k plavecké výuce.